Halloween, cơ hội hết FA cho các thánh! Halloween, cơ hội hết fa cho các thánh!

Sắp Halloween, cái lễ Tây nó hay chơi, mà chúng ta là người Việt, chắc các bác thắc mắc tại sao em lại nói thế :D Nhưng...